Podaci

Vladimir Kravić PR

Agencija za računarsko programiranje Smith & Horn

Bulevar kneza Miloša 27

21137 Novi Sad

PIB: 109558271
MB: 64263340

Broj računa: RFB 265-2010310006895-34